Модуль 5
Обговорила і сформулювала Основні запитання, що сприяють розвитку та навчанню учнів; сформулювала завдання для виконання досліджень учнів у проектній діяльності; створила презентацію основних ідей навчал
ьної теми

Комментарии