Сообщения

Изображение
Модуль 11 рефлексія Робота нашого  тренінгу   завершена.  Я вдосконалила власні знання, навички та вміння щодо того, як   використовувати інформаційно-комунікаційні технології для підтримки та оцінювання процесу навчання учнів.  Працювати з ресурсами тренінгу: посібником, сайтом освітніх програм та сайтами допоміжних матеріалів, електронним довідником. Визначати навички ХХІ століття та навички мислення вищих рівнів, які доцільно формувати в обраній навчальній темі. Створювати власний блог. З усього того, чому я навчався на цьому тренінгу, на мою думку, найефективнішим для навчання моїх учнів буде: - вміння працювати в мережі Інтернет, але вже знаючи закони авторського права; - вміння та навички роботи в групі; - вміння приймати рішення за свою групу та ставити основні запитання; - учні навчаться опановувати шкільну програму не лише гортаючи підручник, а проявляти ініціативу для організації проектної діяльності; - учні навчаться працювати одночасно в мережі інтернет.
Изображение
Модуль10. Цей модуль допоміг мені з’ясувати мою роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів, а саме: -яким чином я можу ефективніше навчати учнів відповідно до їх потреб? Як я можу сприяти навчанню учнів у ролі фасилітатора? - Яким чином я можу використовувати комп’ютерні технології для підтримки процесу самостійного навчання учнів? 
Изображение
Модуль 9 Цей модуль допоміг мені зробити такі висновки щодо того, як учні можуть самі спрямовувати себе у навчанні та про роль і місце диференційованого навчання - вчитель має працювати з учнями, щоб допомогти їм розвинути навички самоспрямованості, можуть планувати навчальний процес, враховуючи різні модальності, включаючи візуальні, аудіальні, кінестетичні способи сприйняття, домінування лівої чи правої півкулі мозку, різні когнітивні стилі, різні ступені розвитку різних типів множинного інтелекту учнів; учні мають бути активним у власному навчанні.
Изображение
Модуль8 Для себе зробила помітки як правильно створювати форми для оцінювання учнівських робіт, занотувала цікаві ідеї, що стосуються покращення прикладу учнівської роботи, та внесла до неї зміни. Спілкування з колегами принесло кілька нових ідей, які можна застосувати під час виконання проект. Продовжила роботу над планом.
Изображение
Модуль 7 Цей модуль допоміг мені знайти відповіді на такі запитання: - Яким чином створення прикладу учнівської роботи допоможе мені пояснити учням мої очікування від проекту та покращити їх навчання? - Як я можу забезпечити досягнення учнями навчальних цілей при створенні ними комп’ютерних робіт до учнівського проекту? У цьому модулі було створено учнівську публікацію, що дає змогу досягти конкретних навчальних цілей, які внесені до Плану вивчення теми.   Створення такої учнівської роботи допомагає визначити на якому матеріалі та можливих труднощах для учнів потрібно зосередити свою увагу під час навчання.
Изображение
Модуль 6. 1.Обговорили проблеми безпеки учнів в Інтернеті,планували, як ми будемо використовувати Інтернет для співпраці та спілкування при виконанні завдань проектів. 2.Переглядали план вивчення теми та внесли до нього зміни. 3.Дізналися, як використовувати сервіси Інтернету для спілкування та співробітництва, щоб покращити свої викладацькі можливості.
Изображение
Модуль 5 Обговорила і сформулювала Основні запитання, що сприяють розвитку та навчанню учнів; сформулювала завдання для виконання досліджень учнів у проектній діяльності;  створила презентацію основних ідей навчал ьної теми